True Wisdom = Prawdziwa Mądrość

True Widsom doesn’t come from a pile of read books, because isn’t it just repeating somebody else’s thoughts?

True Wisdom doesn’t come from understanding, because human understands but still gonna do it only his way.

True Wisdom is not your Mother’s words, neither your father’s, sister’s, grandma’s, teachers’, preachers’, leaders’ nor polititians’.

True Wisdom isn’t any commandments, advice, teachings, ideologies, philosophies nor religions

True Wisdom doesn’t come from your mind, especially not when you want to clear it up.

True Wisdom is not led by any emotions, neither is their prisoner nor judge.

True Wisdom isn’t the languages, because there are so many of them, but the Truth is One.

True Wisdom doesn’t know the borders. It’s present at any moment in your surroundings.

True Widsom doesn’t choose between: good or bad, ugly or pretty, truth or untruth, mine or yours.

True Wisdom doesn’t die – it’s told from generation to generation, through the birds singing, from the Moon’s speach and every written, heard or understood word.

True Wisdom is YOU!

 


Prawdziwa Mądrość nie płynie ze sterty przeczytanych książek, bo czy nie jest to tylko powielaniem czyichś myśli?

Prawdziwa Mądrość nie płynie ze zrozumienia, bo człowiek rozumie, ale i tak zrobi po swojemu.

Prawdziwa Mądrość to nie słowa Twojej Matki, Ojca, siostry, babki, nauczycieli czy przewodników, mówców i polityków.

Prawdziwa Mądrość to nie przykazania, wskazania, przestrogi, nauki, światopoglądy, filozofie czy religie.

Prawdziwa Mądrość nie płynie z mózgu, a zwłaszcza nie wtedy kiedy chcesz wszystko sobie poukładać.

Prawdziwa Mądrość nie działa pod wpływem emocji, nie jest ich więźniem, ani sędzią.

Prawdziwa Mądrość to nie języki, bo języków tak wiele, a prawda ta sama.

Prawdziwa Mądrość nie zna granic. Jest obecna w każdym momencie dookoła Ciebie.

Prawdziwa Mądrość nie wybiera: dobry czy zły, brzydki czy piękny, prawda – nieprawda, moje czy twoje.

Prawdziwa Mądrość nigdy nie umiera – jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ze śpiewu ptaków, z mowy księżyca i każdego słowa przeczytanego, usłyszanego czy zrozumianego.

Prawdziwa Mądrość to TY!